852

jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, cyfrowe modele wysokościowe powierzchni terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com