top of page
English
ENTITY—RELATIONSHIP DIAGRAM

115

polski
English
polski
DIAGRAM E-R
graficzne przedstawienie modelu encji-relacji (patrz: model encji-relacji).

bottom of page