English
EPIPOLAR RAY

651

polski
English
polski
PROMIEŃ EPIPOLARNY
prosta stanowiąca przecięcie płaszczyzny epipolarnej (patrz: płaszczyzna epipolarna) i płaszczyzny zdjęcia fotogrametrycznego.