© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

781

system komputerowy, który korzysta z bazy wiedzy (patrz: baza wiedzy) celem rozwiązywania problemów w pewnej dziedzinie.