530

odwzorowanie kartograficzne (patrz: odwzorowanie kartograficzne) walcowe równokątne, które polega na odwzorowaniu strefy elipsoidy ziemskiej ograniczonej południkami, najczęściej o szerokości strefy równej 3°, na pobocznicę walca eliptycznego o osi znajdującej się w płaszczyźnie równika.

Odwzorowanie to jest stosowane w Polsce (patrz: Państwowy System Odniesień Przestrzennych) .

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com