top of page
English
GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

480

polski
English
polski
NAUKA I TECHNOLOGIA GEOINFORMACYJNA
dziedzina nauki i techniki zajmująca się geoinformacją jako informacją o przestrzeni ziemskiej, w której człowiek żyje i którą przekształca; obejmuje ona metody i technologie pozyskiwania geoinformacji, tworzenie systemów i infrastruktur geoinformacyjnych oraz ich liczne zastosowania w naukach o Ziemi, gospodarce, administracji publicznej, bezpieczeństwie publicznym i życiu codziennym.

Termin ten znajduje coraz szersze zastosowanie zwłaszcza w środowiskach akademickich. Terminem bliskoznacznym jest geomatyka (patrz: geomatyka).

bottom of page