1002

Dyscyplina naukowa zajmująca się informacją geograficzną oraz metodyką jej pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i przedstawiania z zastosowaniem technologii informatycznych. Znana jest pod akronimem GIScience wprowadzonym celem odróżnienia od GIS czyli systemów informacji geograficznej traktowanych jako systemy oprogramowania.

JG

Luty 2018

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com