© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

235

system informacji geograficznej (patrz: system informacji geograficznej).