231

Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi (patrz: globalny system systemów obserwacji ziemi)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com