© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

23

Automatisierte Liegenschaftskarte, niemiecka baza przestrzennych danych katastralnych.