English
GGIM

1004

polski
English
polski
GGIM
Globalne Zarządzanie Informacją Geoprzestrzenną (patrz: Globalne Zarządzanie Informacją Geoprzestrzenną)

JG

Luty 2018