1004

Globalne Zarządzanie Informacją Geoprzestrzenną (patrz: Globalne Zarządzanie Informacją Geoprzestrzenną)

JG

Luty 2018

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com