242

system określania pozycji stanowiący rosyjski odpowiednik GPS (patrz: GPS).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com