245

1) globalny satelitarny system nawigacyjny, który powinien spełniać wymagania w zakresie: dokładności, niezawodności, zdolności ostrzegania użytkownika o niewłaściwym funkcjonowaniu, ciągłości działania i dostępności; system ten rozwijany jest na podstawie satelitarnych systemów wyznaczania pozycji; 2) ogólna nazwa globalnych systemów satelitarnych wyznaczania pozycji (GPS (patrz: GPS), GLONASS (patrz: GLONASS) i GALILEO (patrz: GALILEO)).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com