English
HETEROGENEOUS

269

polski
English
polski
HETEROGENICZNY
różnorodny, zawierający różne elementy.

Antonim: homogeniczny – jednorodny.