© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

269

różnorodny, zawierający różne elementy.

Antonim: homogeniczny – jednorodny.