275

w INSPIRE, zbiór obiektów przestrzennych (wyróżnień), które odpowiadają temu samemu obiektowi świata rzeczywistego, ale są opisane różnymi informacjami stosownie do różnych poziomów szczegółowości lub punktów widzenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com