English
IMAGE CORRECTION

391

polski
English
polski
KOREKCJA OBRAZU
wprowadzenie poprawek ze względu na błędy radiometryczne, spektralne, geometryczne i inne.