top of page
English
INSTANCE

311

polski
English
polski
INSTANCJA
synonim egzemplarza (patrz: egzemplarz) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.

bottom of page