© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

312

zdolny do prowadzenia dialogu z użytkownikiem.