190

Międzynarodowa Federacja Geodetów, której członkiem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com