261

ziemia (patrz: ziemia), nazwa występująca w ewidencji gruntów, często stosowana w odniesieniu do ziemi użytkowanej na potrzeby szeroko pojętego rolnictwa i leśnictwa: grunty rolne, grunty leśne.

Porównaj także teren (patrz: teren).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com