617

w INSPIRE, krzywoliniowy element sieci reprezentujący jednolitą ścieżkę i łączący dwa położenia, które mogą stanowić węzły tej sieci.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com