© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

721

w INSPIRE, element sieci (patrz: element sieci) reprezentujący nieprzerwaną ścieżkę w sieci bez żadnych rozgałęzień. Element ten ma określony początek i koniec, a każde położenie na nim może zostać zidentyfikowane za pomocą pojedynczego parametru, np. długości.