English
LOCATION

449

polski
English
polski
MIEJSCE
w sensie geograficznym, identyfikowalne miejsce geograficzne.