610

wyczerpujący, tj. obejmujący wszystkie elementy, podział zbioru na podzbiory rozłączne, tj. nie zawierające wspólnych elementów.

Wielostopniowy podział logiczny stosowany jest w klasyfikacjach obiektów przestrzennych oraz w podziałach obszaru, np. w podziale administracyjnym terytorium państwa, stanowiąc jednocześnie podstawę związanych z tymi podziałami identyfikatorów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com