565

usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku pomiarów magnetycznych określono składowe wektora natężenia pola magnetycznego odniesione do przyjętej epoki i ich dokładność.

Osnowa ta służy do wyznaczania przestrzenno-czasowego rozkładu pola magnetycznego, zwłaszcza deklinacji magnetycznej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com