English
MAP QUALITY

330

polski
English
polski
JAKOŚĆ MAPY
jakość mapy uzależniona jest przede wszystkim od jakości danych przestrzennych (patrz: jakość danych przestrzennych), na podstawie których jest ona wykonana.

Jako produkt graficzny mapa charakteryzowana jest dodatkowymi cechami wpływającymi na jej jakość, a zwłaszcza:
a) szczegółowością, tj. stopniem nagromadzenia elementów treści mapy,
b) kartometrycznością, tj. dokładnością przedstawienia na mapie jej elementów geometrycznych ocenianą przy uwzględnieniu zastosowanego odwzorowania kartograficznego oraz
c) czytelnością wyrażającą możliwość łatwej i szybkiej percepcji treści zgodnie z przeznaczeniem mapy.