711) dodatni pierwiastek kwadratowy z wariancji (patrz: wariancja) w próbce, który jest estymatorem obciążonym odchylenia standardowego (patrz: odchylenie standardowe) w populacji,
2) oszacowanie odchylenia standardowego w populacji na podstawie wzorów empirycznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com