451

dział fotogrametrii dotyczący obrazów fotogrametrycznych w skali większej niż 1:1.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com