452

milion operacji na sekundę, jednostka wyrażająca szybkość działania mikroprocesora.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com