© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

453

według normy ISO 19109, abstrakcja pewnych aspektów przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).