271

jedno z rzeczowych praw na nieruchomości ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem w formie aktu notarialnego; hipoteka powstaje przez wpis do księgi wieczystej (patrz: księgi wieczyste) i zapewnia wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swego prawa do nieruchomości nawet przy zmianie jej właściciela.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com