© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

908

w odniesieniu do INSPIRE, cechujący się wielością i różnorodnością systemów wartości uznawanych przez różne grupy: etniczne, regionalne i zawodowe.