382

komunikacja za pomocą tekstu pisanego, głosu oraz obrazu, statycznego i ruchomego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com