481

określanie bieżącego położenia oraz drogi do celu dla statków, samolotów pojazdów i innych przemieszczających się obiektów.

Spośród wielu rodzajów technik nawigacyjnych obecnie podstawowe znaczenie ma nawigacja satelitarna (GNSS).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com