700

zwany również rozkładem Gaussa, jeden z podstawowych rozkładów zmiennej losowej, charakteryzuje się funkcją gęstości o postaci wykładniczej; występuje tam, gdzie wynik obserwacji uzależniony jest od wielu niezależnie działających czynników, z których każdy ma wpływ niewielki.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com