285

w obiektowości – wewnętrzna nazwa obiektu, przy pomocy której system odróżnia obiekty i realizuje odwołania do nich za pomocą wskaźników.
Identyfikatory obiektów są nadawane przez system automatycznie w trakcie ich tworzenia przy pomocy konstruktorów (patrz: konstruktor). Identyfikatory takie są zależne od miejsca gdzie obiekt się aktualnie znajduje i z tego powodu nie mogą być używane poza systemem. Podobnie jak identyfikator logiczny (patrz: identyfikator logiczny), również w tym przypadku identyfikator określa tożsamość obiektu lecz tylko w zakresie lokalnym.

Akronim: OID

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com