top of page
English
OCL

522

polski
English
polski
OCL
Object Constraint Language – język zapisu ograniczeń stanowiący część języka UML (patrz: UML).

Służy do zapisywania informacji, które umożliwiają m.in. nakładanie ograniczeń na elementy modelu oraz rozszerzanie jego opisu o elementy trudne do przedstawienia za pomocą diagramów.

bottom of page