420

łamana, której punkt początkowy nie jest jej punktem końcowym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com