top of page
English
ORDINAL SCALE

740

polski
English
polski
SKALA PORZĄDKOWA
według norm ISO 19100, skala będąca podstawą pomiaru tylko względnego położenia elementu.

bottom of page