471

monitor ciekłokrystaliczny (patrz: monitor ciekłokrystaliczny), w którym do sterowania wiersza lub kolumny pikseli (patrz: piksel) stosuje się tylko jeden tranzystor.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com