English
PERFORMANCE

934

polski
English
polski
WYDAJNOŚĆ
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, minimalny poziom wydajności wyrażanej czasem wykonania polecenia.