© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

340

kamera o znanej orientacji wewnętrznej (patrz: orientacja wewnętrzna) umożliwiająca uzyskiwanie obrazów (patrz: obraz) (zdjęć) fotogrametrycznych.