top of page
English
PHOTOGRAMMETRIC IMAGE

509

polski
English
polski
OBRAZ FOTOGRAMETRYCZNY
obraz stanowiący środkowy rzut fragmentu przestrzeni trójwymiarowej, tworzony drogą detekcji promieniowania elektromagnetycznego i rejestrowany w kamerze fotogrametrycznej (patrz: kamera fotogrametryczna); nazywany jest również zdjęciem fotogrametrycznym, zwłaszcza, jeśli jest utrwalony w postaci pozytywowej lub negatywowej na materiale fotograficznym.

bottom of page