© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

658

przedsięwzięcie (patrz: przedsięwzięcie) mające na celu praktyczne sprawdzenie i udoskonalenie systemu, metody lub procesu.