English
PORTRAYAL

639

polski
English
polski
PREZENTACJA
według norm ISO 19100, przedstawienie informacji ludziom.