790

według norm ISO 19100, układ złożony z części narzędziowych i obliczeniowych służący do określania położenia.

Przykłady obejmują inercyjne, liniowe, optyczne, satelitarne i zintegrowane systemy pozycjonowania.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com