6381) według norm ISO 19100, miara powtarzalności zbioru pomiarów,
2) zdolność dokładnego przedstawienia (zapisu), dotycząca zwłaszcza liczb i wyrażająca się liczbą cyfr znaczących w zapisie liczby.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com