top of page
English
RASTER MAP

436

polski
English
polski
MAPA RASTROWA
dwuwymiarowa tablica zawierająca wartości atrybutu przyporządkowanego komórkom (patrz: komórka) tworzącym raster (patrz: raster).

bottom of page