English
RASTER REPRESENTATION

694

polski
English
polski
REPREZENTACJA RASTROWA
reprezentacja, w której stosowane są dane rastrowe (patrz: dane rastrowe).