524

w języku UML – obsługa przez odbiorcę (patrz: odbiorca) (obiekt) egzemplarza (wystąpienia) komunikatu (patrz: komunikat) wysłanego przez nadawcę (patrz: nadawca) (obiekt).

Synonim: odebrać (komunikat)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com